design thinking //

współtworzenie

Pomagam mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom odnaleźć duszę ich działalności. Tworzę strategie komunikacji, modele biznesowe, wyznaczam cele i kształtuje wnętrza organizacyjne.

Zarządzam procesami projektowania produktów i usług dla istniejących lub dopiero powstających firm.

Czujny jak ważka i spotrzegawczy jak orzeł dostrzegam wiele aspektów zadań mi powierzanych. Wychodzę z inicjatywą pójścia pod prąd, na przeciw konkurencji. Z dużym poczuciem humoru staram się spuszczać powietrze z nadętych marketingowych balonów.

Łamiąc stereotypy i tendencyjne podejścia staje się liderem w dziedzinie dyscypliny marki.

buduję //

prowadzę //

inspiruję //

Invent less
innovate more

pisz@panslogan.pl
tel.: +48 609 574 861